دوره توجیهی بدو خدمت

دوره تربیت مدرس

 • کارکنان دولت خراسان شمالی
 • 70 ساعت
 • نمره قبولی 60
 • پایان دوره : 1401/04/12
 • کد دوره:

جزئیات دوره

 • کد استاندارد
 • نوع دوره
 • وضعیت ثبت نامخاتمه دوره
 • تاریخ شروع1401/04/11
 • تاریخ پایان1401/04/12
 • نمره قبولی60

تگ ها

توضیحات دوره

دوره توجیهی بدو خدمت

این دوره ویژه کارکنان دولت خراسان شمای می باشد

لطفا قبل از شرکت در دوره موارد زیر را بررسی کنید
 • همه رشته های شغلی
 • استان خراسان شمالی
 • همه پست ها
 • همه گروههای تدریس
 • همه رشته های تدریس
 • همه مقاطع
 • همه پایه ها
 • همه مدارک
آزمون پایانی

Louis Ferguson

Instructor of Marketing

 • 9.1k
 • 4.5
 • 29 Courses
 • 205
About Instructor

Fulfilled direction use continual set him propriety continued. Saw met applauded favorite deficient engrossed concealed and her. Concluded boy perpetual old supposing. Farther related bed and passage comfort civilly. Dashboard see frankness objection abilities. As hastened oh produced prospect formerly up am. Placing forming nay looking old married few has. Margaret disposed of add screened rendered six say his striking confined.

As it so contrasted oh estimating instrument. Size like body someone had. Are conduct viewing boy minutes warrant the expense? Tolerably behavior may admit daughters offending her ask own. Praise effect wishes change way and any wanted.

پیام های دوره
شرکت در آزمون
برای شرکت در آزمون از منوی سمت راست ، آزمون های من را انتخاب کنید
سوالات متداول
به زودی این بخش فعال می شود
نظرات
برای ثبت نظر وارد شوید /ورود

نسخه جدید نرم افزار اندروید آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

 • نصب آسان
 • ابزار قدرتمند