دوره آموزشی php

دوره آموزشی php

ابر آروند
ابر آروند
در حال ثبت نام
57 بیننده
10 نمره قبولی
12 ساعت
price تومان
روانشناسی خانواده(ویژه فرهنگیان)

روانشناسی خانواده(ویژه فرهنگیان)

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
41 بیننده
15 نمره قبولی
12 ساعت
12000 تومان
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(ویژه فرهنگیان)

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(ویژه فرهنگیان)

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
62 بیننده
17 نمره قبولی
22 ساعت
26400 تومان 52800 تومان
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه فرهنگیان)

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه فرهنگیان)

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
60 بیننده
18 نمره قبولی
14 ساعت
16800 تومان 32000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
66 بیننده
50 نمره قبولی
40 ساعت
1990000 تومان
روانشناسی خانواده(ویژه فرهنگیان)12 ساعت

روانشناسی خانواده(ویژه فرهنگیان)12 ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
55 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
120000 تومان
دوره تخصصی روش های فعال یاددهی و یادگیری(ویژه فرهنگیان) ۳۲ ساعت

دوره تخصصی روش های فعال یاددهی و یادگیری(ویژه فرهنگیان) ۳۲ ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
41 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
120000 تومان
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه فرهنگیان) 14 ساعت

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه فرهنگیان) 14 ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
48 بیننده
13 نمره قبولی
14 ساعت
168000 تومان
دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری(ویژه فرهنگیان) ۲۰ ساعت

دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری(ویژه فرهنگیان) ۲۰ ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
48 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
130000 تومان
دوره تخصصی طراحی صفحات وب(ویژه فرهنگیان) ۳۲ ساعت

دوره تخصصی طراحی صفحات وب(ویژه فرهنگیان) ۳۲ ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
100 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
130000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)۴۰ ساعت

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)۴۰ ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
39 بیننده
18 نمره قبولی
40 ساعت
400000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)۴۲ ساعت

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)۴۲ ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
49 بیننده
15 نمره قبولی
42 ساعت
420000 تومان
دوره ضمن خدمت بدوخدمت معلمین(ویژه فرهنگیان) ۵۴ ساعت

دوره ضمن خدمت بدوخدمت معلمین(ویژه فرهنگیان) ۵۴ ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
50 بیننده
20 نمره قبولی
54 ساعت
486000 تومان
دوره تخصصی پرورش خلاقیت در دانش آموزان(ویژه فرهنگیان)۱۶ ساعت

دوره تخصصی پرورش خلاقیت در دانش آموزان(ویژه فرهنگیان)۱۶ ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
46 بیننده
13 نمره قبولی
16 ساعت
160000 تومان
فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها(ویژه فرهنگیان) ۱۲ ساعت

فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها(ویژه فرهنگیان) ۱۲ ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
48 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
120000 تومان
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم(ویژه فرهنگیان) 28 ساعت

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم(ویژه فرهنگیان) 28 ساعت

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
73 بیننده
12 نمره قبولی
28 ساعت
288000 تومان
ریاضی ششم

ریاضی ششم

ابر آروند
ابر آروند
ثبت نام / درحال اجرا
15 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
56000 تومان
دوره آموزشی مقدماتی فتوشاپ

دوره آموزشی مقدماتی فتوشاپ

ابر آروند
ابر آروند
خاتمه دوره
6 بیننده
12 نمره قبولی
2 ساعت
0 تومان
دوره مقدماتی ارز دیجیتال

دوره مقدماتی ارز دیجیتال

ابر آروند
ابر آروند
در حال ثبت نام
267 بیننده
12 نمره قبولی
3 ساعت
0 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید