نسخه جدید نرم افزار آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ) (48 ساعت)

کد استاندارد 99506848
خاتمه دوره
48,000 تومان
نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل

نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل(40 ساعت)

کد استاندارد 99507000
خاتمه دوره
40,000 تومان
تولید محتوای الكترونیكی e-contant

تولید محتوای الكترونیكی e-contant(48 ساعت)

کد استاندارد 92002414
خاتمه دوره
48,000 تومان
تولید محتوای الكترونیكی e-contant

تولید محتوای الكترونیكی e-contant(48 ساعت)

کد استاندارد 92002414
خاتمه دوره
43,200 تومان 72,000 تومان
نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل

نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل(40 ساعت)

کد استاندارد 99507000
خاتمه دوره
36,000 تومان 60,000 تومان
نرم افزار تخصصی چند رسانه ای

نرم افزار تخصصی چند رسانه ای(12 ساعت)

کد استاندارد 92002975
خاتمه دوره
10,800 تومان 18,000 تومان
نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ) (48 ساعت)

کد استاندارد 99506848
خاتمه دوره
43,200 تومان 72,000 تومان
نرم افزار camtazia

نرم افزار camtazia(12 ساعت)

کد استاندارد 2513053013
ثبت نام / درحال اجرا
250,000 تومان
بیشتر بدانید
تولد محتوا با inshot

تولد محتوا با inshot(12 ساعت)

کد استاندارد 178
به زودی
250,000 تومان
نرم افزار kingmaster

نرم افزار kingmaster(12 ساعت)

کد استاندارد 2513053013
ثبت نام / درحال اجرا
250,000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ) (130 ساعت)

کد استاندارد 99506848
خاتمه دوره
150,000 تومان
نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل

نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل(40 ساعت)

کد استاندارد 99507000
تخصصی شغلی
خاتمه دوره
36,000 تومان 60,000 تومان
تولید محتوای الكترونیكی e-contant

تولید محتوای الكترونیكی e-contant(48 ساعت)

کد استاندارد 92002414
تخصصی شغلی
خاتمه دوره
43,200 تومان 72,000 تومان
نرم افزار تخصصی چند رسانه ای

نرم افزار تخصصی چند رسانه ای(12 ساعت)

کد استاندارد 92002975
تخصصی شغلی
خاتمه دوره
10,800 تومان 18,000 تومان
نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ) (48 ساعت)

کد استاندارد 99506848
تخصصی شغلی
خاتمه دوره
43,200 تومان 72,000 تومان
نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ) (48 ساعت)

کد استاندارد 99506848
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
43,200 تومان 72,000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل

نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل(40 ساعت)

کد استاندارد 99507000
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
36,000 تومان 60,000 تومان
بیشتر بدانید
تولید محتوای الكترونیكی e-contant

تولید محتوای الكترونیكی e-contant(48 ساعت)

کد استاندارد 92002414
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
43,200 تومان 72,000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی چند رسانه ای

نرم افزار تخصصی چند رسانه ای(12 ساعت)

کد استاندارد 92002975
ثبت نام / درحال اجرا
10,800 تومان 18,000 تومان
بیشتر بدانید
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید