آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی(12 ساعت)

خاتمه دوره
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی(12 ساعت)

خاتمه دوره
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی(12 ساعت)

خاتمه دوره
5450 تومان 16000 تومان
ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی(12 ساعت)

خاتمه دوره
5450 تومان 16000 تومان
روانشناسی تربیت و کاربرد آن در آموزش

روانشناسی تربیت و کاربرد آن در آموزش(12 ساعت)

خاتمه دوره
5450 تومان 16000 تومان
طراحی آموزشی

طراحی آموزشی(12 ساعت)

خاتمه دوره
5450 تومان 16000 تومان
سنجش و ارزشیابی در آموزش

سنجش و ارزشیابی در آموزش(12 ساعت)

خاتمه دوره
5450 تومان 16000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید