آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی(12 ساعت)

خاتمه دوره
245 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
بیشتر بدانید
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی(12 ساعت)

خاتمه دوره
187 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
بیشتر بدانید
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی(12 ساعت)

خاتمه دوره
296 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
بیشتر بدانید
5450 تومان 16000 تومان
ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی(12 ساعت)

خاتمه دوره
181 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
بیشتر بدانید
5450 تومان 16000 تومان
روانشناسی تربیت و کاربرد آن در آموزش

روانشناسی تربیت و کاربرد آن در آموزش(12 ساعت)

خاتمه دوره
199 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
بیشتر بدانید
5450 تومان 16000 تومان
طراحی آموزشی

طراحی آموزشی(12 ساعت)

خاتمه دوره
168 بیننده
5 نمره قبولی
12 ساعت
بیشتر بدانید
5450 تومان 16000 تومان
سنجش و ارزشیابی در آموزش

سنجش و ارزشیابی در آموزش(12 ساعت)

خاتمه دوره
176 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
بیشتر بدانید
5450 تومان 16000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید