آشنایی با بیانیه گام دوم انقلاب

آشنایی با بیانیه گام دوم انقلاب

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
13 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آشنایی با هنرهای تجسمی

آشنایی با هنرهای تجسمی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
14 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آشنایی با تاب آوری اجتماعی

آشنایی با تاب آوری اجتماعی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
15 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
28 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید