ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
12 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
20 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
13 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
18 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید