سنجش و ارزشیابی در آموزش

سنجش و ارزشیابی در آموزش

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
16 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
طراحی آموزشی

طراحی آموزشی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
15 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
روانشناسی تربیت و کاربرد آن در آموزش

روانشناسی تربیت و کاربرد آن در آموزش

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
11 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید