مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(12 ساعت)

کد استاندارد 002223001140
در حال ثبت نام
بیشتر بدانید
72000 تومان 108000 تومان
اطلاعات و ارتباطات (Internet)

اطلاعات و ارتباطات (Internet)(12 ساعت)

کد استاندارد 002223007140
در حال ثبت نام
بیشتر بدانید
72000 تومان 108000 تومان
پاورپوینت (powerpoint)

پاورپوینت (powerpoint)(20 ساعت)

کد استاندارد 002223006140
در حال ثبت نام
بیشتر بدانید
120000 تومان 180000 تومان
صفحه گسترده ها (Excel)

صفحه گسترده ها (Excel)(26 ساعت)

کد استاندارد 002223004140
در حال ثبت نام
بیشتر بدانید
156000 تومان 234000 تومان
بانك های اطلاعاتی (Access)

بانك های اطلاعاتی (Access)(26 ساعت)

کد استاندارد 002223005140
در حال ثبت نام
بیشتر بدانید
156000 تومان 234000 تومان
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها windows

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها windows(8 ساعت)

کد استاندارد 002223002140
در حال ثبت نام
بیشتر بدانید
48000 تومان 72000 تومان
واژه پرداز (word)

واژه پرداز (word)(26 ساعت)

کد استاندارد 002223003140
در حال ثبت نام
بیشتر بدانید
156000 تومان 234000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری(12 ساعت)

به زودی
بیشتر بدانید
12000 تومان
فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها(12 ساعت)

کد استاندارد 99506645
به زودی
بیشتر بدانید
12000 تومان
طراحی صفحات وب

طراحی صفحات وب (32 ساعت)

کد استاندارد 92003002
به زودی
بیشتر بدانید
38400 تومان 496000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید