وبینار و کارگاه آنلاین

در وبینار و کارگاه های آنلاین آروند شرکت کنید و گواهی پایان دوره دریافت کنید

ابر آروند
طرح شهاب
 • 2 ساعت
 • تاریخ 1403/03/16

طرح شهاب
وبینار در حال ثبت نام
29,000 تومان
50,000 تومان
طرح درس ملی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

طرح درس ملی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
29,000 تومان
50,000 تومان
وبینار رتبه بندی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

وبینار رتبه بندی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
14,900 تومان
40,000 تومان
نکاتی برای درست نویسی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

نکاتی برای درست نویسی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
29,000 تومان
50,000 تومان
تدریس بدیعه پردازی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

تدریس بدیعه پردازی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
25,000 تومان
150,000 تومان
تدریس با طعم ساختن گرایی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

تدریس با طعم ساختن گرایی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
29,000 تومان
150,000 تومان
تدریس با طعم قصه گویی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

تدریس با طعم قصه گویی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
20,000 تومان
150,000 تومان
تدريس با طعم کاوشگری
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

تدريس با طعم کاوشگری
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
20,000 تومان
150,000 تومان
وبینار بازی ها
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

وبینار بازی ها
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
20,000 تومان
40,000 تومان
وبینار خانواده درمانی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

وبینار خانواده درمانی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
20,000 تومان
40,000 تومان
وبینار بیش فعالی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

وبینار بیش فعالی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
20,000 تومان
40,000 تومان
وبینار تربیت جنسی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

وبینار تربیت جنسی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
18,000 تومان
40,000 تومان
وبینار بازی درمانی
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

وبینار بازی درمانی
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
20,000 تومان
40,000 تومان
طراحی کاربرگ و آزمون
 • 3 ساعت
 • همیشه فعال

طراحی کاربرگ و آزمون
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
25,000 تومان
50,000 تومان
10 عادت خوب معلم اثر بخش
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

10 عادت خوب معلم اثر بخش
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
20,000 تومان
100,000 تومان
وبینار اعتماد به نفس
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

وبینار اعتماد به نفس
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
19,000 تومان
40,000 تومان
عزت نفس و اعتماد به نفس
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

عزت نفس و اعتماد به نفس
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
19,000 تومان
40,000 تومان
وبینار مدیریت استرس
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

وبینار مدیریت استرس
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
19,000 تومان
50,000 تومان
تکنولوژی در کلاس درس
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

تکنولوژی در کلاس درس
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
19,000 تومان
40,000 تومان
اصول ارائه حرفه ای
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

اصول ارائه حرفه ای
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
19,000 تومان
50,000 تومان
تغییر با تکنولوژی ذهن
 • 2 ساعت
 • همیشه فعال

تغییر با تکنولوژی ذهن
وبینار برگزار شده ، ویدیو فعال
12,000 تومان
40,000 تومان

نسخه جدید نرم افزار اندروید آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

 • نصب آسان
 • ابزار قدرتمند