نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

دوره نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران با کد استاندارد 93601423 توسط موسسه ابرآروند برگزار می گردد،جهت شرکت در دوره به سایت ابرآروند مراجعه نمایید. این دوره به صورت درون سازمانی ثبت خواهد شد

 • فرهنگیان کل کشور
 • 16 ساعت
 • نمره قبولی 12
 • پایان دوره : 1401/05/31
 • کد دوره: 93601423
course image

24000 تومان

32000 تومان
به زودی

جزئیات دوره

 • کد استاندارد93601423
 • نوع دوره
 • وضعیت ثبت نامبه زودی
 • تاریخ شروع1401/05/20
 • تاریخ پایان1401/05/31
 • نمره قبولی12

تگ ها

توضیحات دوره

مدت اجرای این دوره  24 ساعت بوده و به فراگیران محترمی که در خاتمه دوره موفق به اخذ نمره قبولی می گردند گواهینامه معتبر موسسه اعطا می گردد. لازم به ذکر است نمرات فراگیران بطور مستقیم در ltms توسط این موسسه ثبت می گردد.

ویژه استان یا منطقه همه استانها
پست سازمانی همه پست ها
گروه تدریس همه گروههای تدریس
رشته تدریس همه رشته های تدریس
دوره تحصیلی همه مقاطع
رشته شغلی همه پست ها
لطفا قبل از شرکت در دوره موارد زیر را بررسی کنید
  نحوه برقراری ارتباط موثر با محيط و ديگران

  0 دقیقه


  كليات ؛ نقش ارتباطات ؛ سير ارتباطات

  0 دقیقه


  راه های شناخته شده در ايجاد ارتباط؛ شبكه های ارتباطی

  0 دقیقه


  موانعی كه بر سر راه ارتباط اثر بخش قرار دارد

  0 دقیقه


  راه های تاثيرگذار و نفود بر ديگران

  0 دقیقه


  شناسايی قدرت نقد و آشنايی كاركنان

  0 دقیقه


  ساز و كارهای تقد سازنده و توسعه روحيه

  0 دقیقه


  نقد و نقدپذيری

  0 دقیقه


  Louis Ferguson

  Instructor of Marketing

  • 9.1k
  • 4.5
  • 29 Courses
  • 205
  About Instructor

  Fulfilled direction use continual set him propriety continued. Saw met applauded favorite deficient engrossed concealed and her. Concluded boy perpetual old supposing. Farther related bed and passage comfort civilly. Dashboard see frankness objection abilities. As hastened oh produced prospect formerly up am. Placing forming nay looking old married few has. Margaret disposed of add screened rendered six say his striking confined.

  As it so contrasted oh estimating instrument. Size like body someone had. Are conduct viewing boy minutes warrant the expense? Tolerably behavior may admit daughters offending her ask own. Praise effect wishes change way and any wanted.

  پیام های دوره
  سوالات متداول
  به زودی این بخش فعال می شود
  نظرات
  برای ثبت نظر وارد شوید /ورود

  نسخه جدید نرم افزار اندروید آروند

  با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

  • نصب آسان
  • ابزار قدرتمند