بسته الزامی استخدامی آموزش و پرورش

دوره روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و مهارت های هفتگانه icdl جزو دوره های الزامی برای استخدام آموزش و پرورش می باشند. فراگیران می توانند این دوره ها را به صورت بسته تهیه کنند
ثبت نام در بسته

8 دوره

نسخه جدید نرم افزار اندروید آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

  • نصب آسان
  • ابزار قدرتمند