نسخه جدید نرم افزار آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

کد استاندارد91401523
شهریه48000 تومان
شهریه قابل پرداخت36000 تومان
مدت زمان24 ساعت
نمره قبولی در آزمون12
تاریخ شروع1401/05/20
تاریخ پایان1401/05/31
ساعت شروع 00:00
ساعت پایان 23:59
نوع دوره
وضعیت ثبت نامبه زودی
ویژهفرهنگیان خراسان شمالی
  • توضیحات دوره
  • سرفصل ها
همکاران قبل از ثبت نام در دوره لطفا موارد زیر را بررسی کنند
رشته شغلی,*مدیرابتدایی(8334),مدیر مدرسه دوره ابتدایی(13946),مدیر مدرسه دوره اول متوسطه(13947),مدیر مدرسه دوره دوم متوسطه نظری(13948),معاون فناوری و امور هوشمندسازی(13951),معاون فنی و مهارتی(13952),مدیر مدرسه راهنمایی(1509),معاون مدرسه راهنمایی(1510),مدیر هنرستان كارودانش(1529),مدیرآموزگار(1506),مدیر هنرستان فنی(1519),معاون اجرایی مجتمع روستایی(13001),معاون آموزشی مجتمع(13003),معاون آموزگار(13004),معاون دبیر(13006),معاون اجرایی مدارس(13011),معاون امورعمومی مدارس(13012),معاون آموزشی و پژوهشی(13014),مدیرآموزشگاه استثنائی(1527),مدیر هنرستان بازرگانی وحرفه ای(1523),معاون مجتمع آموزشی فرهنگی وتوانبخشی دانش آموزان استثنائی(10394),معاون مجتمع و مدیر واحد آموزشی(13614),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(13938),معاون - آموزگار مدارس عشایری(13939),مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی شهری(13940),مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی(13941),معاون پرورشی و فرهنگی مجتمع روستایی(13942),معاون فناوری و امور هوشمندسازی مجتمع روستایی(13943),مدیر مجتمع مدارس استثنایی(13945),معاون پرورشی و فرهنگی مدرسه(13949),معاون آموزشی مدرسه(13950),مدير دبير(14581),مدیر آزمایشگاه مركزی وپژوهش سرای دانش آموزی(12481)
استانهای مجاز
پست سازمانی
گروه تدریس
رشته تدریس
مقطع
پایه تحصیلی
مدارک

مدت اجرای این دوره  24 ساعت بوده و به فراگیران محترمی که در خاتمه دوره موفق به اخذ نمره قبولی می گردند گواهینامه معتبر موسسه اعطا می گردد. لازم به ذکر است نمرات فراگیران بطور مستقیم در ltms توسط این موسسه ثبت می گردد

مديريت مالی در مدرسه
تعريف مديريت مالی
ضرورت واهميت موضوع مديريت مالی درمدرسه
اهداف مديريت مالی در مدرسه
موضوعات مديريت مالی در مدرسه
هزينه (انواع هزينه ؛طبقه بندی هزينه)
درآمد (انواع درآمد؛طبقه بندی درآمد)
بودجه (انواع بودجه طبقه بندی بودجه فرايند بودجه و بودجه نويس)
حسابداری ( دفاترحسابداري ؛ ترازمالی)
فنون حسابداري و حسابرسی درمدرسه
اصول كارپردازی و نگهداری اموال مدرسه

نظرات

پاسخ دهید

برای ثبت نظر وارد شوید /ورود
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید