مدیریت مالی در مدرسه

دوره آموزشی مدیریت مالی در مدرسه با کد استاندارد 91401523 توسط موسسه ابرآروند برگزار می گردد،جهت شرکت در دوره به سایت ابرآروند مراجعه نمایید.

 • فرهنگیان خراسان شمالی
 • 24 ساعت
 • نمره قبولی 12
 • پایان دوره : 1401/05/31
 • کد دوره: 91401523
course image

36000 تومان

48000 تومان
به زودی

جزئیات دوره

 • کد استاندارد91401523
 • نوع دوره
 • وضعیت ثبت نامبه زودی
 • تاریخ شروع1401/05/20
 • تاریخ پایان1401/05/31
 • نمره قبولی12

تگ ها

توضیحات دوره

مدت اجرای این دوره  24 ساعت بوده و به فراگیران محترمی که در خاتمه دوره موفق به اخذ نمره قبولی می گردند گواهینامه معتبر موسسه اعطا می گردد. لازم به ذکر است نمرات فراگیران بطور مستقیم در ltms توسط این موسسه ثبت می گردد

لطفا قبل از شرکت در دوره موارد زیر را بررسی کنید
 • ,*مدیرابتدایی(8334),مدیر مدرسه دوره ابتدایی(13946),مدیر مدرسه دوره اول متوسطه(13947),مدیر مدرسه دوره دوم متوسطه نظری(13948),معاون فناوری و امور هوشمندسازی(13951),معاون فنی و مهارتی(13952),مدیر مدرسه راهنمایی(1509),معاون مدرسه راهنمایی(1510),مدیر هنرستان كارودانش(1529),مدیرآموزگار(1506),مدیر هنرستان فنی(1519),معاون اجرایی مجتمع روستایی(13001),معاون آموزشی مجتمع(13003),معاون آموزگار(13004),معاون دبیر(13006),معاون اجرایی مدارس(13011),معاون امورعمومی مدارس(13012),معاون آموزشی و پژوهشی(13014),مدیرآموزشگاه استثنائی(1527),مدیر هنرستان بازرگانی وحرفه ای(1523),معاون مجتمع آموزشی فرهنگی وتوانبخشی دانش آموزان استثنائی(10394),معاون مجتمع و مدیر واحد آموزشی(13614),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(13938),معاون - آموزگار مدارس عشایری(13939),مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی شهری(13940),مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی(13941),معاون پرورشی و فرهنگی مجتمع روستایی(13942),معاون فناوری و امور هوشمندسازی مجتمع روستایی(13943),مدیر مجتمع مدارس استثنایی(13945),معاون پرورشی و فرهنگی مدرسه(13949),معاون آموزشی مدرسه(13950),مدير دبير(14581),مدیر آزمایشگاه مركزی وپژوهش سرای دانش آموزی(12481)
مديريت مالی در مدرسه

0 دقیقه


تعريف مديريت مالی

0 دقیقه


ضرورت واهميت موضوع مديريت مالی درمدرسه

0 دقیقه


اهداف مديريت مالی در مدرسه

0 دقیقه


موضوعات مديريت مالی در مدرسه

0 دقیقه


هزينه (انواع هزينه ؛طبقه بندی هزينه)

0 دقیقه


درآمد (انواع درآمد؛طبقه بندی درآمد)

0 دقیقه


بودجه (انواع بودجه طبقه بندی بودجه فرايند بودجه و بودجه نويس)

0 دقیقه


حسابداری ( دفاترحسابداري ؛ ترازمالی)

0 دقیقه


فنون حسابداري و حسابرسی درمدرسه

0 دقیقه


اصول كارپردازی و نگهداری اموال مدرسه

0 دقیقه


Louis Ferguson

Instructor of Marketing

 • 9.1k
 • 4.5
 • 29 Courses
 • 205
About Instructor

Fulfilled direction use continual set him propriety continued. Saw met applauded favorite deficient engrossed concealed and her. Concluded boy perpetual old supposing. Farther related bed and passage comfort civilly. Dashboard see frankness objection abilities. As hastened oh produced prospect formerly up am. Placing forming nay looking old married few has. Margaret disposed of add screened rendered six say his striking confined.

As it so contrasted oh estimating instrument. Size like body someone had. Are conduct viewing boy minutes warrant the expense? Tolerably behavior may admit daughters offending her ask own. Praise effect wishes change way and any wanted.

پیام های دوره
سوالات متداول
به زودی این بخش فعال می شود
نظرات
برای ثبت نظر وارد شوید /ورود

نسخه جدید نرم افزار اندروید آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

 • نصب آسان
 • ابزار قدرتمند