دوره روانشناسی یادگیری

دوره ضمن خدمت روان شناسی یادگیری کد استاندارد 91401109 موسسه ابرآروند برگزار می گردد جهت شرکت در دوره به سامانه ابرآروند مراجعه نمایید.

 • کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، پذیرفته شدگان ماده 28، دانشجو معلمین و معلمین مدارس غیر دولتی
 • 16 ساعت
 • نمره قبولی 12
 • پایان دوره : 1402/01/31
 • کد دوره: 91401109
course image

14400 تومان

24000 تومان
ثبت نام در دوره

جزئیات دوره

 • کد استاندارد91401109
 • نوع دورهتخصصی شغلی
 • وضعیت ثبت نامفعال
 • تاریخ شروع1402/01/01
 • تاریخ پایان1402/01/31
 • نمره قبولی12

تگ ها

 • #یادگیری
 • #مهارت
 • #رشد
توضیحات دوره
دوره به صورت مستقیم در ltms.medu.ir توسط موسسه ثبت خواهد شد
 لطفا قبل ثبت نام در دوره ، کد دوره را در منوی کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص در سایت ال تی ام اس وارد نموده و از شرایط ثبت نمره برای شما اطمینان حاصل فرمایید . ضمنا با عنایت به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش حداکثر تعداد سالیانه دوره های برون سازمانی 200 ساعت می باشد .

کد استاندارد 91401109

دوره روانشناسی یادگیری

 لطفا قبل ثبت نام در دوره ، کد دوره را در منوی کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص در سایت ال تی ام اس وارد نموده و از شرایط ثبت نمره برای شما اطمینان حاصل فرمایید .

مقدمه

یادگیری امری متداول و جاری در زندگی روزمره انسان و برخی جانداران عالی است که با توجه به وقوع آن در زمینه های گوناگون زندگی باید برای آن نوعی ارزش سازشی زیستی در نظر گرفت چنانکه آن را به منزله ابزار یا فرایندی سازشی برای ارزیابی و تغییر سازنده به منظور پیشبرد امور و کنش های مختلف می توان تلقی کرد. با درنظرگرفتن این نکته که انسان از بدو تولد درگیر تعامل با پیرامون خویش است، یادگیری را در جایجای زندگی و در همه شئون آن می توان یافت. بنابراین دانستن و آگاهی از فرایند و ابزاری چنین ضروری و کاربردی اهمیتی ویژه برای علتیابی،جهت دهی و بهبود بخشیدن یا کاستن از کارایی و بازدهی یادگیری بنا به موضوع و موقعیت آن دارد با این حساب آگاهی علمی درباره یادگیری برای ایجاد و بهبود عملکردها یا کارکردهای سازنده)زبان آموزی، مهارت ها، آموزش و پرورش رسمی و شایستگی ها( و مثبت، کاستن از عملکردها یا کارکردهای فرساینده و نفی )اختالالات یادگیری، بدآموزی ها، رفتارهای نابهنجار، افکار و ارزیابی منفی مرضی و ترس های نابجا(، بهبود شیوه های فرزندپروری، اتخاذ درمان موثر برای بیماری ها و ناهنجاری ها ارزشی شایان توجه دارد

یادگیری(آموختن) واژهای است که در وهله ی نخست حتی در امور روزمره پرکاربرد، آشنا و بدیهی به نظر می رسد ولی برای ارایه تعریف روشنی از آن و تعیین مرزهای مشخص کنندهاش با سایر فرایندها و سازه ها درنگ و تعمق لازم است

یادگیری در زندگی انسان چه نقشی دارد ؟ نقش یادگیری در همه صحنه های زندگی نمایان است. یادگیری تنها آموختن مهارتی خاص با مطالب درسی نیست؛ بلکه در رشد هیجانی ، رشد شخصیتی ، تعامل اجتماعی انسان دخالت دارد. انسان یاد میگیرد که از 6 چه چیزی بترسد، چه چیزی را دوست بدارد و کجا چگونه رفتار کند. در واقع نوزاد از همان لحظه تولد درگیر فرآیند یادگیری میشود و این توانایی است که باعث پیشرفت و تفاوت روزانه او تفاوت انسانهای یک نسل از انسانهای نسل قبل از خودشان میشود. فرآیند یادگیری با توجه به اهمیتش همیشه مورد توجه بوده و در این مورد دانشمندان بسیاری اظهار نظر ، پژوهش و نظریه پردازی کرده و جواب بسیاری از سواالت را روشن کرده اند، بطوری که میتوان با صراحت و اطمینان در مورد اینکه "یادگیری چیست ؟ ، چگونه رخ میدهد و عوامل موثر کدام هستند ؟ "

 

لطفا قبل از شرکت در دوره موارد زیر را بررسی کنید
 • همه رشته های شغلی
 • همه استان ها
 • همه پست ها
 • همه گروههای تدریس
 • همه رشته های تدریس
 • همه مقاطع
 • همه پایه ها
 • همه مدارک
تعریف ومفهوم یادگیری

11 دقیقه


نظریات شرطی سازی کلاسیک عامل و کاربرد آن در آموزش

6 دقیقه


نظریه بندورا (یادگیری اجتماعی و کاربرد آن در آموزش)

5 دقیقه


نظریه های آزوبل (یادگیری معنادار و کاربرد آن در آموزش)

11 دقیقه


کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش و پرورش

12 دقیقه


انواع یادگیری

10 دقیقه


ضرورت و اهمیت روانشناسی یادگیری

10 دقیقه


عوامل موثر در یادگیری

10 دقیقه


نظریه های یادگیری و ویژگی های آن ها

12 دقیقه


آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

Louis Ferguson

Instructor of Marketing

 • 9.1k
 • 4.5
 • 29 Courses
 • 205
About Instructor

Fulfilled direction use continual set him propriety continued. Saw met applauded favorite deficient engrossed concealed and her. Concluded boy perpetual old supposing. Farther related bed and passage comfort civilly. Dashboard see frankness objection abilities. As hastened oh produced prospect formerly up am. Placing forming nay looking old married few has. Margaret disposed of add screened rendered six say his striking confined.

As it so contrasted oh estimating instrument. Size like body someone had. Are conduct viewing boy minutes warrant the expense? Tolerably behavior may admit daughters offending her ask own. Praise effect wishes change way and any wanted.

پیام های دوره
سوالات متداول
به زودی این بخش فعال می شود
نظرات
برای ثبت نظر وارد شوید /ورود

نسخه جدید نرم افزار اندروید آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

 • نصب آسان
 • ابزار قدرتمند