کد استاندارد91400486
شهریه قابل پرداخت26000 تومان
مدت زمان32 ساعت
نمره قبولی در آزمون12
تاریخ شروع1400/07/01
تاریخ پایان1400/07/01
ساعت شروع 00:01
ساعت پایان 23:59
وضعیت ثبت نامبه زودی
ایام برگزاری0
ویژهفرهنگیان خراسان شمالی
  • توضیحات دوره
  • سرفصل ها
همکاران قبل از ثبت نام در دوره لطفا موارد زیر را بررسی کنند
رشته شغلی
استانهای مجاز
پست سازمانی
گروه تدریس
رشته تدریس
مقطع
پایه تحصیلی
مدارک

کد استاندارد 91400486

طراحی و تولید پودمان های آموزشی

مفهوم پودمان به سال های جنگ جهانی اول مربوط می شود که بعد ها با توجه به ارائه آموزش و مهارت ها در ایران رایج یافت.به طور کلی پودمان را می توان واحد مستقل و مجزا در چارچوب عملکرد دانست، به طوری که نیازمند عوامل و عناصر بیرونی نیست. این تعاریف در فعالیت و مشاغل صنعتی و فنی و حرفه ای نیز مطرح شده است.اما در نظام آموزش به در اختیار داشتن مجموعه امکانات و تدارکات در کنار هم برای اجرای وظایف و برنامه ها در کنار هم خوانده شده و اگر برای آموزش مشخص باشد مدولار می گویند. طبق آیین نامه های آموزشی دوره علمی-کاربردی در مقطع کاردانی به مجموعه مهارت ها و معلومات برای اجرای برنامه گفته می شود.

بنابراین پودمان آموزشی را می توان به معنای مستقل بودن درس با یادگیری محتوا فارغ از تاثیر سایر دروس دانست.

رویکرد های پودمان آموزشی 

 – مفهوم استقلال

 – ارتباط نزدیک با مهارت ها و مشاغل

 – توجه به تسلط در امر یادگیری

– ارائه آموزش خودآموز

– توجه داشتن به تفاوت های فردی

 

در نظام آموزش پودمانی تعیین نیازهای آموزشی ، طرح درس، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی نیز قابل اهمیت می باشد.

 آموزش پودمانی چیست؟

واژه پودمان یا "مدول"، معنای مختلفی دارد. در علوم تربیتی واژه پودمان تحت عنوان پیمانه کردن، بخش کردن، واحد کردن یا آموزش گام به گام معنی می شود. گاهی "مدول" به واحد و یا استاندارد اندازه گیری اطلاق می گردد.

دوره طراحی و تولید پودمان های آموزشی

اما مرز مشترک همه تعاریف در آن است که مدول، واحدی مستقل و مجزا است عملکرد این واحد در چارچوب خود، کامل و دارای شخصیت است و نیازمند عوامل و عناصر بیرون از خود نیست.

نظام یا سیستم مدولار متشکل از واحدها و یا ابعاد استاندارد است که قابلیت انعطاف و سازگاری دارد. این تعاریف کم و بیش با آنچه که در فعالیتهای صنعتی و مشاغل فنی و حرفه ای با عنوان روش مدولار مطرح شده است نزدیک اند.

در اینجا مفهوم سیستم مدولار به مجموعه امکانات و تدارکاتی که در کنار هم و باهم برای اجرای یک وظیفه و یا کار معین وجود دارند به کار می رود و چنانچه برای یک آموزش معین به کار رود، آموزش مدولار گفته می شود.

ولی در آموزش های فنی و حرفه ای، مدول عبات است از مجموعه ای از معلومات و مهارت هایی که به مدد آن ها اجرای یک مرحله مفید از کاری به طور مستقل ممکن می گردد. بدین ترتیب هر پودمان آموزشی را می توان به معنی درسی مستقل دانست که یادگیری محتوای آن، فارغ از هر درس دیگری امکان پذیر است.

انواع پودمان های عمومی،پایه و تخصصی از جمله دوران کاردانی علمی-کاربردی است که شامل 8 تا 12 دوره و 73 تا 75 دوره آموزشی است.حداقل ساعت برای واحد های درسی هر پودمان 44 ساعت تعریف شده است.برای دوره های پودمان آموزشی آزمون ورودی نیست و در صورت موفقیت در دوره آموزشی گواهی مربوطه دریافت می شود.

در این دوره با ما همراه باشید.

نظرات

پاسخ دهید

برای ثبت نظر وارد شوید /ورود
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید