کد استاندارد91400493
شهریه قابل پرداخت33000 تومان
مدت زمان24 ساعت
نمره قبولی در آزمون12
تاریخ شروع1400/07/04
تاریخ پایان1400/07/30
ساعت شروع 00:01
ساعت پایان 23:59
وضعیت ثبت نامبه زودی
ایام برگزاری0
ویژهفرهنگیان محترم خراسان شمالی
  • توضیحات دوره
  • سرفصل ها
همکاران قبل از ثبت نام در دوره لطفا موارد زیر را بررسی کنند
رشته شغلی
استانهای مجاز
پست سازمانی
گروه تدریس
رشته تدریس
مقطع
پایه تحصیلی
مدارک

کد استاندارد 91400493

فلسفه آموزش و پرورش

مسئله مهم در نظام آموزشی انتخاب ارزش ها و اهداف منسجم است. از اهميت اين مسائل تربیت نیروی انسانی آرمانی است که  ارزش ها و ضد ارزش ها نیز آشکار شده که تحقق آن بدون وجود نظام آموزش انجام نمی پذیرد. بنابراین عدم شناخت کافی از نظام آموزش و پرورش یا نبود اهداف فلسفی باعث فروپاشی کل نظام  آموزش می شود در چنین شرایطی نیز پرورش انسان نخواهد بود.

با توج به نقش و هدف آموزش در هدایت داشتن انسجام فکری و عمل به تصمیم گیری ها در اجرای آموزش فلسفه ای به صراحت مشخص نشده است.از چارچوب اصلی این فلسفه صورت بندی آن برای فراهم آوردن تحقق ها می باشد.از اصلی ترین پرسش ها در زمینه تحقیق، آموزه های سیاسی در ابعاد نظام هستی و معرفت شناختی، با مفهوم، تعلیم و تربیت، اصول و روش های آن مشخص می شود.سه رویکرد و اصل در تدوین اندیشه اسلامی آموزش و پرورش:

تکیه بر نظام فلسفی مسلمانان و استفاده در روش شناسی برای تحقیق

اعتراض از فلسفه و اکتفا به متن های دینی

استفاده فلسفه در ساختار متون دینی

می باشد.

توضیح سایر نگرش ها نیز آمده است که در ادامه با هم می خوانیم.

انسان،افرینش و ارزش شناختی از اهداف اساسی آموزش و پرورش می باشد.واژه "حیات پاک" به عنوان هدف نهایی آموزش شناخته شده است.این اصطلاح وجود تحولی نوین در بعد های مختلف فردی و اجتماعی زندگی انسان را در بر می گیرد و او را در راه رسیدن به خدا در عین دوری از پلیدی و پاکی،سوق می دهد. در عین حال که در سویه آموزش نیز با مفهوم معلم محوری و شاگرد محوری غیر قابل قبول می باشد.

دوره فلسفه آموزش و پروش
با توجه به دسته بندی سه‌گانه اين رویکرد ها، اصول آموزش و پرورش، در سه محور اصول معرفت‌شناختي، ارزش ‌شناختي و انسان ‌شناختي مطرح وشناخته می شود. مباني ارزش شناختی شامل گزاره‌هاي واقع‌نگري از دسترسي به روش ها در آموزش و پرورش را ميسر شامل می شود. در این دسته غالبا نظارت بر گزاره‌هاي تجربي می باشد و به همین دلیل، فراهم  ساختن و استفاده از داده‌هاي تجربي،نقش قابل توجهی در این زمینه پیدا می کند. با نظرگرفتن چارچوب و معيارهاي به دست آمده، تحليل‌هايي در مورد اوضاع رايج در  آموزش و پرورش نقل و در عین حال تحلیل و مطرح می گردد. اين تحليل‌ها روش شناسی حاصل از يافته‌هاي تجربي مؤثر بر آموزش و پرورش، گرايش به فناوري اطلاعات، مهارت‌گرا بودن در آموزش فني و حرفه ای ، و جريان اصلاحات در آموزش و پرورش را شامل می شود.

نظرات

پاسخ دهید

برای ثبت نظر وارد شوید /ورود
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید