نسخه جدید نرم افزار آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

جست و جو
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم(28 ساعت)

کد استاندارد 92503896
عمومی
ثبت نام / درحال اجرا
25,200 تومان 42,000 تومان
بیشتر بدانید
هوش مصنوعی ( مقدماتی )

هوش مصنوعی ( مقدماتی )(36 ساعت)

کد استاندارد 99507001
ثبت نام / درحال اجرا
32,400 تومان 54,000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی چند رسانه ای

نرم افزار تخصصی چند رسانه ای(12 ساعت)

کد استاندارد 92002975
ثبت نام / درحال اجرا
10,800 تومان 18,000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)(42 ساعت)

کد استاندارد 92002565
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
37,800 تومان 63,000 تومان
بیشتر بدانید
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(22 ساعت)

کد استاندارد 92003079
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
19,800 تومان 33,000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی برنامه نویسی مقدماتی اندروید

نرم افزار تخصصی برنامه نویسی مقدماتی اندروید(48 ساعت)

کد استاندارد 99506999
ثبت نام / درحال اجرا
43,200 تومان 72,000 تومان
بیشتر بدانید
آیین سخنوری

آیین سخنوری(18 ساعت)

کد استاندارد 91006429
ثبت نام / درحال اجرا
16,200 تومان 27,000 تومان
بیشتر بدانید
آشنایی با مهارت های سواد مالی بمنظور کار آفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال

آشنایی با مهارت های سواد مالی بمنظور کار آفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال(32 ساعت)

کد استاندارد 99506801
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
28,800 تومان 48,000 تومان
بیشتر بدانید
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400467
ثبت نام / درحال اجرا
21,600 تومان 36,000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل

نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل(40 ساعت)

کد استاندارد 99507000
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
36,000 تومان 60,000 تومان
بیشتر بدانید
پرورش خلاقیت در دانش آموزان

پرورش خلاقیت در دانش آموزان(16 ساعت)

کد استاندارد 91400521
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
14,400 تومان 24,000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)(40 ساعت)

کد استاندارد 92002566
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
36,000 تومان 60,000 تومان
بیشتر بدانید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی(24 ساعت)

کد استاندارد 91301817
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
21,600 تومان 36,000 تومان
بیشتر بدانید
تلفیق حوزه های تربیت ویادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه نویسی پایتون

تلفیق حوزه های تربیت ویادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه نویسی پایتون(24 ساعت)

کد استاندارد 99506864
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
21,600 تومان 36,000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی اسكرچ

نرم افزار تخصصی اسكرچ(20 ساعت)

کد استاندارد 99506825
ثبت نام / درحال اجرا
18,000 تومان 30,000 تومان
بیشتر بدانید
فناوری های نوین آموزشی

فناوری های نوین آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 92002503
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
21,600 تومان 36,000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)(44 ساعت)

کد استاندارد 92002567
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
39,600 تومان 66,000 تومان
بیشتر بدانید
مبانی برنامه ریزی درسی

مبانی برنامه ریزی درسی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400496
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
21,600 تومان 36,000 تومان
بیشتر بدانید
مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (LMS)

مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (LMS)(24 ساعت)

کد استاندارد 92003003
ثبت نام / درحال اجرا
21,600 تومان 36,000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ) (48 ساعت)

کد استاندارد 99506848
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
43,200 تومان 72,000 تومان
بیشتر بدانید
دوره روانشناسی یادگیری

دوره روانشناسی یادگیری(16 ساعت)

کد استاندارد 91401109
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
14,400 تومان 24,000 تومان
بیشتر بدانید
وظایف و نقش های سرپرستی

وظایف و نقش های سرپرستی(24 ساعت)

کد استاندارد 91701661
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
21,600 تومان 36,000 تومان
بیشتر بدانید
طراحی صفحات وب

طراحی صفحات وب (32 ساعت)

کد استاندارد 92003002
ثبت نام / درحال اجرا
28,800 تومان 48,000 تومان
بیشتر بدانید
مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك

مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك(8 ساعت)

کد استاندارد 91400865
عمومی
ثبت نام / درحال اجرا
8,000 تومان 12,000 تومان
بیشتر بدانید
روانشناسی خانواده

روانشناسی خانواده(12 ساعت)

کد استاندارد 91301849
عمومی
ثبت نام / درحال اجرا
10,000 تومان 18,000 تومان
بیشتر بدانید
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(14 ساعت)

کد استاندارد 92000981
عمومی
ثبت نام / درحال اجرا
14,700 تومان 21,000 تومان
بیشتر بدانید
تولید محتوای الكترونیكی e-contant

تولید محتوای الكترونیكی e-contant(48 ساعت)

کد استاندارد 92002414
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
43,200 تومان 72,000 تومان
بیشتر بدانید
رهبری آموزشی

رهبری آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400479
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
21,600 تومان 36,000 تومان
بیشتر بدانید
هوش مصنوعی ( تكمیلی )

هوش مصنوعی ( تكمیلی )(28 ساعت)

کد استاندارد 99507007
تخصصی شغلی
ثبت نام / درحال اجرا
21,000 تومان 42,000 تومان
بیشتر بدانید
TQMمدیریت كیفیت جامع در آموزش و پرورش

TQMمدیریت كیفیت جامع در آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91401516
خاتمه دوره
14,400 تومان 24,000 تومان
بهره وری در مدرسه

بهره وری در مدرسه (24 ساعت)

کد استاندارد 91400472
خاتمه دوره
14,400 تومان 24,000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید