دوره های ضمن خدمت فرهنگیان محترم (فعال)

همکاران دقت کنند سقف سالیانه ۲۰۰ ساعت می باشد و بیشتر از آن ثبت نمی شود

تمامی دوره های تا ۵ ام هرماه ثبت می شوند.

48 دوره

نسخه جدید نرم افزار اندروید آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

  • نصب آسان
  • ابزار قدرتمند