روخوانی و روان خوانی قرآن کریم(ویژه فرهنگیان) 28 ساعت

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم(ویژه فرهنگیان) 28 ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
9 بیننده
12 نمره قبولی
28 ساعت
288000 تومان
فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها(ویژه فرهنگیان) ۱۲ ساعت

فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها(ویژه فرهنگیان) ۱۲ ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
10 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
120000 تومان
دوره تخصصی مهارت های بدو انتصاب کارشناسان(48 ساعت)

دوره تخصصی مهارت های بدو انتصاب کارشناسان(48 ساعت)

javadi javadi
javadi javadi
خاتمه دوره
12 بیننده
17 نمره قبولی
48 ساعت
576000 تومان
دوره تخصصی پرورش خلاقیت در دانش آموزان(ویژه فرهنگیان)۱۶ ساعت

دوره تخصصی پرورش خلاقیت در دانش آموزان(ویژه فرهنگیان)۱۶ ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
11 بیننده
13 نمره قبولی
16 ساعت
160000 تومان
دوره ضمن خدمت بدوخدمت معلمین(ویژه فرهنگیان) ۵۴ ساعت

دوره ضمن خدمت بدوخدمت معلمین(ویژه فرهنگیان) ۵۴ ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
9 بیننده
20 نمره قبولی
54 ساعت
486000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)۴۴ ساعت

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)۴۴ ساعت

javadi javadi
javadi javadi
خاتمه دوره
11 بیننده
13 نمره قبولی
44 ساعت
440000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)۴۲ ساعت

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)۴۲ ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
11 بیننده
15 نمره قبولی
42 ساعت
420000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)۴۰ ساعت

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)۴۰ ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
9 بیننده
18 نمره قبولی
40 ساعت
400000 تومان
دوره تخصصی طراحی صفحات وب(ویژه فرهنگیان) ۳۲ ساعت

دوره تخصصی طراحی صفحات وب(ویژه فرهنگیان) ۳۲ ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
30 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
130000 تومان
دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری(ویژه فرهنگیان) ۲۰ ساعت

دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری(ویژه فرهنگیان) ۲۰ ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
12 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
130000 تومان
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه فرهنگیان) 14 ساعت

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه فرهنگیان) 14 ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
9 بیننده
13 نمره قبولی
14 ساعت
168000 تومان
دوره تخصصی روش های فعال یاددهی و یادگیری(ویژه فرهنگیان) ۳۲ ساعت

دوره تخصصی روش های فعال یاددهی و یادگیری(ویژه فرهنگیان) ۳۲ ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
7 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
120000 تومان
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(ویژه فرهنگیان) 22 ساعت

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(ویژه فرهنگیان) 22 ساعت

javadi javadi
javadi javadi
خاتمه دوره
7 بیننده
12 نمره قبولی
22 ساعت
264000 تومان
روانشناسی خانواده(ویژه فرهنگیان)12 ساعت

روانشناسی خانواده(ویژه فرهنگیان)12 ساعت

javadi mohammadi
javadi mohammadi
خاتمه دوره
7 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
120000 تومان
دوره تخصصی مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس(44 ساعت)

دوره تخصصی مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس(44 ساعت)

javadi javadi
javadi javadi
خاتمه دوره
7 بیننده
15 نمره قبولی
44 ساعت
880000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید